Rượu ngâm bạch xà

(0,0) 0
Rượu này trị được các chứng phong bại liệt ngoan cố, co quắp, lở láy, phong cùi dữ tợn, Rắn còn cho đầu gọi là Bạch hoa xà đầu, có độc dùng để trị chứng phong cùi, phong bạch điến” (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).
Mã sku: 365RNBX
Thương hiệu: Rượu đặc sản 365

Rượu này trị được các chứng phong bại liệt ngoan cố, co quắp, lở láy, phong cùi dữ tợn, Rắn còn cho đầu gọi là Bạch hoa xà đầu, có độc dùng để trị chứng phong cùi, phong bạch điến” (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

* {{errors[0] }}
* {{ errors[0] }}
* {{ errors[0] }}
Gửi tin nhắn

Gửi email cho bạn bè